ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kantorning mukammal to`plami va uning o`lchovi mavzusini o`qitishda ayrim interfaol usullar

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 901-910

Keywords : pedagogik texnologiya; o`lchov; teorema; yopiq to’plam; kesma; “Kichik guruhlarda ishlash”; sistema;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada ilg‘or pedagogik texnologiyalardan biri “Aqliy hujum” usulini qo‘llash yo‘llari va uni samaradorligi bo‘yicha uslubiy tavsiyalar keltirilgan. Metodning afzalliklari, xususan biror muammo bo'yicha ta'lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to'plab, ular orqali ma'lum bir yechimga kelinishidan foydalanish yo‘llari keng yoritilgan.

Last modified: 2021-11-30 01:41:07