ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ona tili - millat ruhi

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1002-1006

Keywords : ona tili; davlat tili haqidagi qonun; o’zbek tili; ta’lim tizimi; ma’anaviyat va ma’rifat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada ona tilimizning taraqqiyoti, tarixi, shakillanish jarayonlari, jamiyatimizdagi tutgan ro'li haqida fikr mulohazalar yurutilgan. Shuningdek, ona tilimizga davlat tomonidan berilayotgan e'tiborlar, harakatlar haqida ma'lumotlar bayon etilgan. Hamda yoshlarning ma'naviy va ma'rifiy yetuklikga erishishlarida ona tilimizning o'rni naqadar beqiyos ekanligi yoritilgan.

Last modified: 2021-11-30 01:53:10