ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Chet tillarni o’rganish va undagi metodlarning ahamiyati

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1076-1080

Keywords : metod; xorijiy til; matn; tarjima; muloqot vositasi; grammatik shakl;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Chet tili o'qitish metodlari to'g'ri, aralash va qiyosiy metodlardir.Tarjima metodi bular asosan ikki ko'rinishda bo'lib, grammatika-tarjima va matn-tarjima metodlaridir. Grammatika-tarjima metodi nuqtayi nazaridan, chet tili umumta'limiy maqsadda o'rganilgan. Grammatik mashqlar til o'rganuvchining mantiqiy tafakkurini o'stirish maqsadida bajarilgan. Ushbu metod bo'yicha chet tilini o'qitish mazmunida sistemali grammatik nazariya asosiy o'rinni egallagan.

Last modified: 2021-11-30 02:04:05