ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Олий таълим тизимидаги ўқув фаолиятини ташкил этишда мустақил ишларнинг роли

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1051-1055

Keywords : дарс; метод; мустаққил таълим; мақсад; такрорлаш; таянч билим; модел; сифат; материал;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Дарснинг самараси янги материални баён қилиш билан бир қаторда талабаларнинг мустақил топшириқларни олиши ва уни ҳал қилиш фаолияти орқали орттирилади. Агар, талабалар қўйилган масалани тушунса ва бажариш керак бўлган ишга қизиқсагина, янги билимлар яхши идрок қилинади. Мақсад ва вазифаларни ўртага қўйишда талабаларнинг мустақил бўлишга, ўзини намоён қилишга интилишини ва билим олишга чанқоқлигини ҳисобга олиш зарур. Агар дарсда шу эҳтиёжларни қондиришга шароит яратилган бўлса, талабалар қизиқиш билан ишга киришадилар.

Last modified: 2021-11-30 02:00:46