ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Musiqa darslarida ilg’or pedagogik texnologiyalami tadbiq etish texnologiyasi

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1138-1143

Keywords : Texnologiya; musiqa; ta'lim; faoliyat; yangilik; interfaol;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Innovatsion faoliyatni ilmiy asosda tashkil etish bilan bog‘liq holda ilg‘or pedagogik texnologiyalarni o‘quv jarayoniga tatbiq etishda o‘quvchilarning ushbu faoliyatga tayyorgarligi va qiziqishini hisobga olish hamda tegishli texnologiyani tanlash eng muhim hisoblanadi.

Last modified: 2021-11-30 02:10:57