ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

GUMANISTIK QARASHLAR RIVOJLANISHI TARIXIDAN

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1048-1054

Keywords : gumanizm; dunyoqarash; Yevropa; sivilizatsiya; tarix;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ma'naviy qadriyatlar tizimida gumanizm muhim o‘rin tutadi. Uning insoniyatining dunyoqarash ongidagi hal qiluvchi roli shu bilan baholanishi mumkinki, hech bir falsafiy, siyosiy, badiiy yo‘nalish yoki Yevropa sivilizatsiyasining ma'naviy va amaliy rahbari bo‘lishga da'vogarlik qiladigan ta'limot o‘zini insonparvarlik namunasi deb e'lon qila olmaydi. Uyg‘onish davrida “ildiz otgan” ma'naviy madaniyatda an'ana shaklida o‘rnatilgan insonparvarlik g‘oyalari zamon sinovidan o‘tib, o‘zining ahamiyati va bardavom qimmatini isbotladi.

Last modified: 2021-12-03 23:06:31