ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KREATIV PEDAGOGIKA – PEDAGOGIKAGA YANGICHA YONDASHUV

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 1096-1103

Keywords : kreativlik; kreativlikni rivojlantirish; kreativlikni rivojlantirishga to‘sqinlik qiluvchi omillar; ijodiy salohiyat; pedagogik kreativlik; o‘qituvchining kreativ salohiyati;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada kreativ pedagogikaning ijtimoiy fanlar tizimi va ta'lim amaliyotidagi o‘rni va ahamiyati, shuningdek, uzluksiz ta'lim jarayonida shaxsni o‘qitishning ijodiy yo‘nalishini amalga oshirishning pedagogik shartlari to‘g‘risida fikrlar yuritiladi.

Last modified: 2021-12-03 23:14:32