ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BEL OG‘RIQLARI BILAN BOG‘LIQ KASALLIKLAR VA ULARNI DAVOLASHDA ABU ALI IBN SINONING QO‘LLAGAN USULLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1058-1062

Keywords : o'pka trubkasi; skolyoz; miyozit; bel og'rig'i;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Abu Ali ibn Sino o‘z asarlarida ko‘plab kasalliklar bilan bir qatorda bel og‘riqlari uchun ham bir qancha davolash usullari haqida yozib qoldirgan. Avitsenna hayotining asosiy ishi tibbiyot edi. 16 yoshida u Buxoro amirining o‘zini davolashga taklif qilinadi. O'shandan beri Ibn Sino ko'plab Sharq hukmdorlarining saroy tabibi bo'lgan. Zamondoshlari uni “shifokorlar shahzodasi” deb atashgani bejiz emas.

Last modified: 2021-12-03 23:08:50