ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ISHNI SUDGA QADAR YURITISH BOSQICHIDA EKSPERTIZA XULOSALARINI BAHOLASH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1110-1115

Keywords : sud-ekspertiza muassasalari; ekspertlik faoliyati; xulosalarni baholash; ekspert; tadqiqot; prokuror orderi; ma’lumotlar; ehtimoliy xulosa; sud jarayoni; xulosaning ob’ektivligi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada davlat sud-ekspertiza muassasalari tomonidan beriladigan ekspertiza xulosalarining tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi yoki sud tomonidan baholanishi va amaliyotdagi ahamiyatli tomonlari tahlil qilingan. Shu bilan bir qatorda mazkur ekspertiza xulosalarini baholash uchun qo‘yilgan mezonlar bo‘yicha milliy qonunchiligimizdagi mavjud bo‘shliqlarni to‘ldirish yuzasidan muayyan taklif va tavsiyalar berib o‘tilgan.

Last modified: 2021-12-03 23:17:15