ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING OILADAGI SHAXSLARARO MUNOSABATLARINI O‘RGANISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 26-33

Keywords : maktabgacha yosh; oilaviy munosabatlar; “men”; oila rasmi; ota-onaga munosabat; psixologik portret;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning oilaviy munosabatlarini o‘rganishda proektiv metodikalardan foydalanish masalalari bayon etilgan.

Last modified: 2021-12-10 13:51:12