ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

INTELLEKTIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR BILAN ISHLOVCHI PSIXOLOG FAOLIYATINI TASHKILLASHTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 42-47

Keywords : intellektual nuqsonli o'quvchilar; psixolog; shaxsiyat; faoliyatni tashkillashtirish; ko'nikmalar; aniq vazifalar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada intellektida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlovchi psixolog faoliyatini tashkillashtirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar ochib berilgan. Maqolada ushbu o'quvchilar kontingenti uchun samarali mehnat ta'limi bo'yicha ba'zi tavsiyalar berilgan.

Last modified: 2021-12-10 13:55:10