ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

QATTIQ JISMLAR FIZIKASIGA OID MASALALAR YECHISH ORQALI O‘QUVCHILARNI FAN OLIMPIADALARIGA TAYYORLASH METODIKASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 160-165

Keywords : Qattiq jismlar fizikasi; fan olimpiadasi; metallarda elektronlar harakati; masala yechish usullari.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada qattiq jismlar fizikasiga oid masalalarning o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan hamda qattiq jismlar fizikasiga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni fan olimpiadalariga tayyorlash metodikasi ko'rsatib o'tilgan.

Last modified: 2021-12-14 09:55:13