ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MARKAZIY OSIYODA GEOMAFKURAVIY JARAYONLAR RIVOJLANISHINING AYRIM O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 196-203

Keywords : geosiyosat; geomafkura; mafkura; mafkuraviy tizim; mafkuraviy jarayonlar; mafkuralar xilma-xilligi; strategiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada bugungi kunda Markaziy Osiyodagi geomafkuraviy jarayonlarning rivojanishi holati, hususiyatlari va jarayonlarning qay yo'sinda kechayotgani va istiqbollarihaqida fikr mulohazalar, olimarning yondashuvlari va turli manbalardagi tahlillar keltirilgan. Shuningdek, bugungi davrdagi geomafkuraviy jarayonlarrivojlanishigata'sir qiluvchiomillar va bu sohadagi davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning o'ziga xios jihatlari tadqiqi qilinadi. Maqola yakunida muallifning shxsiy nuqtai nazari va xulosalari keltiriladi.

Last modified: 2021-12-15 04:30:01