ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTONDA COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 244-253

Keywords : Xavfsizlik; «COVID-19»; koronavirus; pandemiya; Davlat turizm qo‘mitasi; UNWTO; epidemiya; xalqaro hamkorlik.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada pandemiya sharoitida turizm sohasidagi hamkorlik masalalariga to‘xtalib o‘tilgan. Davlatlarda yuzaga kelayotgan iqtisodiy hamda siyosiy vaziyatga baho berilib, hozirgi kunda boshqa sohalar kabi turizm sohasiga ham katta talofat yetkazayotgan COVID-19 pandemiyasining ta'sir kuchi haqida bayon etilgan. Shuningdek mazkur favqulodda holatda turizmni rivojlantirish yo‘llari yoritib berilgan. Muallif tomonidan turizm sohasiga oid qonunchiligini takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Last modified: 2021-12-15 04:37:31