ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTONDAGI SIYOSIY O‘ZGARISHLARNING MARKAZIY OSIYONING BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 233-243

Keywords : O‘zbekiston; Markaziy Osiyo; siyosiy hokimiyat transformatsiyasi; barqaror rivojlanish; modernizatsiya; siyosiy jarayon;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur ilmiy maqolada O‘zbekistonda Markaziy Osiyodagi umumiy vaziyatga sezilarli ta'sir ko‘rsatgan siyosiy jarayonlarning rivojlanishi, uning o‘ziga xos xususiyatlari institutsional va tashkiliy-funksional yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Maqolada ko‘tarilgan masalalar ko‘lami keng bo‘lgani uchun asosiy e'tibor keyingi yillarda O‘zbekistonda siyosiy hokimiyat transformatsiyasining dolzarb masalalari, barqaror rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar tahliliga qaratildi. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistondagi siyosiy jarayonlarning yangi bosqichining strategik yo‘nalishlari tahlil qilindi.

Last modified: 2021-12-15 04:36:29