ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TALABALARNING O’QUV JARAYONINI SHAKILLANTIRISHDA KOMPYUTERLI O’QITISH TEXNOLOGIALARINI O’RNI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 283-288

Keywords : o‘quv jarayoni; komyuter; mustaqil ta’lim; samarali bilim; grafika fanlari;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada bugungi kundagi innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim jarayonini olib borish va shu bilan birga talabalarning kompyuter o‘qitish texnologialaridan foydalangan holda mustaqil ishlarini tashkil etishi to'g'risida mulohazalar ilgari surilgan.

Last modified: 2021-12-15 04:43:49