ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MEDIATA’LIM – YOSHLARNI SALBIY AXBOROTLARDAN HIMOYA QILISHNING MUHIM OMILI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 300-305

Keywords : axborot; media; mediata’lim; axborot xavfsizligi; mediasavodxonlik; mediamadaniyat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada mediata'limning yoshlar ta'limiy-tarbiyaviy jarayonidagi ahamiyati, mediata'limning o‘ziga hos xususiyatlari va uni tashkil etish jarayonida qo‘llaniladigan usullar va samaradorligi haaqida fikr yuritiladi.

Last modified: 2021-12-26 03:53:08