ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TABIIY IPAKDAN TIKUV IPLARINI ISHLAB CHIQARISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 476-786

Keywords : ikuv ipi; chok; mato; buramlar; chiziqli zichlik; xom ipak; xom ashyo; qayta о‘rash; nisbiy uzilish kuchi; qо‘shilishlar soni; qisqarish.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada tabiiy ipakdan tikuv iplarini assortimentini takomillashtirilgan klassifikatsiyasi berilgan. Tikuv iplarini olish texnologiyasida tо‘rtta о‘timga qisqarilishi, ipning ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilanishini hamda mustahkamligini ortishini ta'minlagan. Shuningdek, taklif etilayotgan yangi usul birinchi va ikkinchi yarim buram berishni qisqartiradi va buramlar sonini 220 va 180 br/m ga oshirish sababli tikuv iplarining nisbiy uzilish kuchi 25% ga oshganligi keltirilgan. Ishlab chiqilgan yangi texnologiyaga intellektual mulk agentligining ixtiro uchun patenti olingan.

Last modified: 2021-12-27 05:05:09