ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KOSTYUMBOP AVRLI TUKLI GAZLAMANING O‘ZIGA XOSLIGI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 556-564

Keywords : ilindrsimon rulon; rulonlarning sinishi; segment; sektor; o‘ziga xoslik; halqaning ko‘ndalang kesimi; to‘qimachilik sanoati; bezaklar; muvozanat tenglamasi; orqa tasma tarangligi; avrli tukli gazlama; avrband.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada avrli tukli gazlamaning ba'zi bir o‘ziga xos tomonlari, ishlab chiqarish texnologik jaryonlarning vazifalari, qo‘llaniladigan asos o‘rilishlar, shuningdek tuk tandani hosil qilish jarayonlari keltirilgan.

Last modified: 2021-12-27 05:23:22