ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TANDA TUKLI KOSTYUMBOP AVRLI GAZLAMA ISHLAB CHIQARISH MEHNAT MAXSULIDIR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 522-530

Keywords : tukli quloqcha to‘qimasi; o‘rash; tikish; yer tandasi; ta’sir etuvchi kuchlar; muvozanat tenglamasi; omillar; tana chizig‘i tarangligi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada jun mato hosil boʻlishiga taʼsir etuvchi asosiy parametrlar, toʻqimadagi baland follikullarning nisbiy holati, yuqori follikullar hosil boʻlishida yuqori follikullarga taʼsir etuvchi kuchlar va ularning muvozanat tenglamalari, yuqori follikullarning oʻzaro taʼsiri tasvirlangan.

Last modified: 2021-12-27 05:15:00