ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

STANDART KO‘RINISHDAGI IZOTROP JISMLARNING O‘TKAZUVCHANLIGI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 565-570

Keywords : izotrop jism; o‘tkazuvchanlik; taqsimot funksiyasi; magnit maydoni; magnitoqarshilik; magnit maydoniga; magnitoqarshilik.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Standart ko‘rinishdgai zonali va kuchsiz magnit maydondagi izotrop jism uchun o‘tkazuvchanlikning (N magnit maydon kuchlanganligi) darajali bog‘lanishini aniqlaylik va bunday yaqinlashish qanday hollarda o‘rinli ekanini aniqlaymiz; yuqorida qayd qilingan holni kuchli aynigan elektronli gaz uchun qo‘llaylik. Bunga asoslangan holda magnit maydondagi jism o‘tkazuvchanligini hisoblaylik va uni umumiy hol uchun qayta qaraylik;

Last modified: 2021-12-27 05:29:59