ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

OFITSERLAR HARBIY-O‘QUV TARBIYASIDA HARBIY TA’LIM

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 601-605

Keywords : Zobit; ofitser; pedagogika; madaniyat; tadqiqot; yilnoma; akt; ta’lim; tarix; harbiy pedagogika; o’quv; mashg’ulot;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ofitserlar harbiy-o'quv tarbiyasida harbiy ta'lim haqida ilmiy fikrlar, faktlar ilgari suriladi. Ilmiy fikrlar xulosalar hamda daliliy ma'lumotlar bilan yoritib o‘tiladi.

Last modified: 2021-12-27 05:48:16