ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

UNIVERSITET TALABALARINI IJTIMOIY-SHAXSIY KOMPETENTLARINING SHAKLLANISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 611-616

Keywords : kompetentsiyaga asoslangan yondashuv; ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalar; kasbiy kompetensiyalar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

O‘quv jarayonida universitet talabalarining ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarini shakllantirish oliy ta'lim ta'lim standartining bugungi kundagi asosiy talabidir. Maqolada o'quv va kognitiv faoliyat, talabalarning amaliy kasbiy va ijtimoiy faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi, bo'lajak mutaxassislarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlash masalalari muhokama qilinadi.

Last modified: 2021-12-27 05:49:21