ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTONNING JANUBIY HUDUDLARIDA TABIIY EKOLOGIK MUAMMOLLARNI FIZIK TADQIQOT USULLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 816-819

Keywords : ekologik muammolar; global; regional; mahalliy; salbiy holat; zararli moddalar; ionlar; atomlar; og‘ir elemengtlar; migratsiya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining janubiy regionlarida yuz beradigan tabiiy ekologik muammo“Avg‘on shamoli” muammosini fizik usullar yordamida o‘rganish natijalari va uning xalq xo‘jaligiga ta'siri ilmiy asoslangan natijalar bilan yoritib berilgan.

Last modified: 2021-12-27 22:00:19