ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MUHAMMAD YUSUF SHE’RLARIDA ONA LINGVOKONSEPTI VA LINGVOPOETIKASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 767-775

Keywords : Konsepsiya; lingvokonsept; lingvopoetik metafora; sinekdoxa; kognitiv lingvistika; antropologiya; semantika;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada lingvistik tushuncha sifatida muhokama qilinadi bir turdagi boshlang'ich birlik, asosiy element til va madaniyatni tushunish. Buni aniqladi bu hodisani har tomonlama tahlil qilish yordam beradi til muhitining tabiati va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; tadqiqotsiz tahlil qilib bo'lmaydi tarixiy va madaniy xususiyatlar zamonaviy jamiyat.

Last modified: 2021-12-27 21:52:12