ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FLAVANOIDLAR VA ULARNING LIPID ALMASHINUVIGA TAʼSIRI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 820-827

Keywords : Polifenollar; flavanoidlar; flavanoidlar ahamiyati; metabolitik sindrom; flavanoidlarning mitoxondriyadagi roli; flavanoidlar funksiyalari; flavanoidlardan lipid eruvchanligini oshirishda foydalanish; flavanoidlar tabiiy funksiyalari;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Flavanoidlar polifenollar ahamiyati flavanoidlarning tabiiy funksiyalari,signal molekulalar harakatida flavanoidlar roli,ularning organizmdagi metabolitik reaksiyalarga taʼsiri, Flavanoidlarning lipid almashinuviga taʼsiri, mitoxondriya membranasida va sitoplazmada kechadigan oksidlanish qaytarilish reaksiyalarida va kalsiy transportida flavanoidlar ahamiyatini oʻrganish va flavanoidlardan metabolitik sindromni davolashda asosiy xom ashyo sifatida foydalanish

Last modified: 2021-12-27 22:01:44