ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TА`LIM JАRАYONIDА OʼQUVCHI-YOSHLАRNI IJODIY FIKRLАSHGА OʼRGАTISHNING TАSHKILIY-HUQUQIY АSOSLАRI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 845-850

Keywords : taʼlim-tarbiya; maqsad; ijodiy fikrlash; tafakkur; teran duyonqarash; intellektual salohiyatni; kontseptsiya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqola taʼlim jarayonida oʼquvchi-yoshlarni ijodiy fikrlashga oʼrgatishning mazmun-mohiyati, tuzilmasi, oʼziga xos xususiyatlari, oʼquvchi-yoshlarni ijodiy fikrlashga yoʼnaltirilgan nazariy yondashuvlar va ularning tarixiy taraqqiyot yoʼli tahlili hamda umumiy oʼrta taʼlim maktablarida taʼlim jarayonida oʼquvchi-yoshlarni ijodiy fikrlashga oʼrgatishning hozirgi holati haqida soʼz boradi.

Last modified: 2021-12-27 22:09:04