ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DANTENING “ILOHIY KOMEDIYA” VA ABDULLA ORIPOVNING “JANNATGA YO‘L” ASARLARIDA UMUMINSONIY G‘OYALAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 866-870

Keywords : G‘arbiy Yevropa Uyg‘onish davri adabiyoti; o‘zbek adabiyoti; Dante; Abdulla Oripov; “Ilohiy komediya”; “Jannatga yo‘l”; umuminsoniy g‘oyalar; jannat; do‘zax; arosat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bizga ma'lumki, turli xalqlar va mintaqa adabiyotlari o‘rtasida o‘zaro o‘xshash motivlar, umumlashmalar ko‘p uchraydi. Bu kabi o‘xshashliklar adabiy jarayon va hodisalarning bir-biriga ta'siri deb izohlanadi. Xususan, G‘arbiy Yevropada XIV-XVI asrlarda yuz bergan uyg‘onish davri adabiyotining ta'sirini XX asr o‘zbek adabiyoti namoyandalarining ijodi misolida ham ko‘rish mumkin. Ushbu maqolada so‘z italyan shoiri Dantening “Ilohiy komediya” va mutafakkir shoir Abdulla Oripovning “Jannatga yo‘l” she'riy dostonlari va ularda aks etgan umuminsoniy g‘oyalar xususida boradi.

Last modified: 2021-12-27 22:15:06