ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

VATANIM SURATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 877-883

Keywords : oykonim; onomastika; nomshunoslik; toponimika; etimologiya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada birinchi sinf darsligidagi “Vatan surati” mavzusi doirasida yurtimizda joylashgan Toshkent, Farg‘ona, Andijon, Namangan, Xiva, Urganch, Samarqand kabi joy nomlari tahlil ostiga olingan bo‘lib, bunday ma'lumotlarning bolalar uchun ahamiyatli jihatlari aytib o‘tilgan.

Last modified: 2021-12-27 22:19:16