ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARI MAHALLALARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING AYRIM JIHATLARI XUSUSIDA (Tarixiy tahlil)

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 964-971

Keywords : Surxondaryo; Qashqadaryo; mahalla; kichik biznes; tadbirkorlik; rivojlanish; yutuq; muammo; raqamlar; iqtisodiyot; bozor iqtisodiyoti; tadqiqot.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada O‘zbekistonning Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari mahallalarida kichik biznes va tadbirkorlik rivojlanishining ayrim jihatlari xususida so‘z yuritiladi. Unda mustaqillik yillarida mazkur viloyatlarda sohada amalga oshirilayotgan islohotlar natijalari, yutuqlar va muammolar tarixiy aspektda tahlil qilingan.

Last modified: 2021-12-28 14:41:20