ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FERAĞÎ’NİN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 393-406

Keywords : İran; Feragí; Miftagu’l-Lugat; Türkçe; Çağatay Türkçesi; Çağatay Türkçesi Sözlüğü; Nevayí; Safeviler; 17. yüzyıl;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İran sahasında da ‘Alí Şír Nevāyí'nin eserlerini anlamak üzere birçok Çağatay Türkçesi sözlüğü düzenlenmiştir. Bunlardan bir tanesi Ferāġí'nin sözlüğüdür. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmada önce “1642'de İran'da Muģammed bin Żiyā'u'd-dín el-Ģüseyní Ferāġí tarafından Safevi şahı Ŝafí bin Ŝafí adına yazılan Miftāģu'l-Luġat adlı Türkçe-Farsça Sözlüğü Türkçesi”, “Safeviler Döneminde Çağatay Türkçesi” ve “Ferāġí” başlıkları hakkında; daha sonra “Ferāġí'nin Sözlüğü” başlığı altında eser hakkında bilgiler verilmiş; “Eserin Tanıtımı ve Sözlüğün Düzeni”, “Eserin Yazma Nüshası”, “Eserin Yazma Nüshasının Yazılış Özellikleri” ve “Eserin Üzerinde Yapılan Çalışma” başlıkları ele alınmıştır. Çalışma, İran-Tahran Milli Ktp., nr. 5-19055 el yazması nüshasına dayanmaktadır.

Last modified: 2021-12-30 15:49:49