ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZINDA ÇOKLUK VE HÂL KATEGORİLERİ

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 407-421

Keywords : Karapapak / Terekeme; Borçalı; Çıldır; çokluk; hâl;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türk milletinin vatan hâline getirdiği kadim yörelerden biri, bugün Gürcistan sınırları içinde bulunan Borçalı'dır. Bu bölgede yaşayan nüfusun büyük bölümünü kaynaklarda “Karapapak” veya “Terekeme” olarak adlandırılan Türkler oluşturmaktadır. Özellikle 1828 Türkmençay Antlaşması ile 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı sonrası kitleler hâlinde Türkiye'ye göç eden Karapapak / Terekeme Türkleri, ağız özellikleri itibarıyla Türkiye ile Türk Dünyası'nı birbirine bağlar. Azerbaycan sahasında Batı gurubu ağızları; Türkiye sahasında ise Doğu grubu ağızları içinde değerlendirilen Karapapak / Terekeme ağzı, Borçalı ve Türkiye'de ses, şekil, söz varlığı açısından çok büyük oranda aynı özellikleri sergiler. Bu çalışmada Borçalı ve Çıldır Karapapak / Terekeme ağzından alınan örneklerden hareketle çokluk ve hâl kategorileri üzerinde durularak ilgili yörelerin çokluk ve hâl çekimleri karşılaştırmalı bir şekilde gösterilmeye çalışılacaktır.

Last modified: 2021-12-30 15:50:50