ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FREUD'UN CHARCOT İLE KARŞILAŞMASI VE EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 887-908

Keywords : Psikanaliz Tarihi; Sigmund Freud; Charcot; Histeri; Hipnoz;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Jean-Martin Charcot, Sigmund Freud'un hayatı ve eserleri üzerindeki en tesirli isimlerden biriydi. Freud, yirmi dokuz yaşındayken beş ay boyunca Charcot ile çalıştı. Charcot'nun etkisi, Freud'un bilim anlayışını değiştirmesine yardımcı oldu ve psikanalizin temellerini attı. Bu makalede, Freud'un paradigma değişimini Charcot'un etkisi üzerinden tartışacağız. Charcot'un fikirleri ile Viyana tıp fakültesi arasındaki epistemolojik farklılıklarının altını çizeceğiz. Bu şekilde, Freud'un düşüncesinde önceki paradigmasından temelde neyin farklı olduğunu göstereceğiz. Psikanalizin çekirdeğinin ne olduğunu ve neden ancak Charcot'un fikirlerini Viyana tıp paradigmasına aktardıktan sonra kurulabildiğini göstermeyi amaçlıyoruz.

Last modified: 2022-01-21 19:49:47