ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİNDE DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ALANI LİSANSÜSTÜ TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI (1946-2021)

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1245-1291

Keywords : Bibliyografya; Doğum ve Jinekoloji; Lisansüstü Tez; Veteriner Hekimliği;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu bibliyografya, Türkiye'de veteriner hekimliği doğum ve jinekoloji alanının ilk doktora tezinin hazırlandığı 1946 yılından günümüze dek geçen 75 yıllık süre içerisinde bu alanda tamamlanmış olan lisansüstü tezlerinin künyelerinin bir araya getirilerek bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara rehberlik edecek bütünsel bir başvuru kaynağı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmanın materyalini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlık Arşivinden, üniversitelerin sağlık bilimleri enstitülerinden ve veteriner fakültelerinin doğum ve jinekoloji anabilim dallarında görev yapan akademisyenlerden elde edilen belgeler oluşturdu. Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu'nun “Ulusal Tez Merkezi” adlı internet veri tabanı taranarak veriler güncellendi. Veteriner doğum ve jinekoloji alanında Mayıs 2021 tarihine kadar 143'ü yüksek lisans ve 214'ü doktora olmak üzere toplam 357 lisansüstü tezinin tamamlandığı belirlendi. En fazla sayıda lisansüstü tezin Ankara Üniversitesinde (yüksek lisans tezi: 27, doktora tezi: 91) tamamlandığı saptandı. Bibliyografya hazırlanırken doktora ve yüksek lisans tezlerinin künyeleri önce tezin tamamlandığı yıla göre kronolojik olarak, daha sonra alfabetik olarak sıralandı. Sonuç olarak, araştırmanın, genelde veteriner hekimliği tarihi çalışmalarına, özelde ise veteriner doğum ve jinekoloji alanında gelecekte yapılacak olan tez çalışmalarına katkı sağlayacağı ileri sürülebilir.

Last modified: 2022-01-21 20:00:08