ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DOĞU’NUN KARANLIK HAZİNESİNİ AYDINLATAN ARAŞTIRMACI

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1145-1158

Keywords : Zakir Memmedov; Doğu felsefesi; Azerbaycan Felsefesi; Felsefe Tarihi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Azerbaycan'da Doğu felsefesinin araştırılmasında Prof. Dr. Zakir Memmedov'un büyük hizmetleri vardır. Alimin kırk yıllık bilimsel faaliyetinin ana yönü, Doğu felsefesi tarihinin ve Orta Çağ'da Müslüman Doğu'sunda ortaya çıkan felsefi talimlerin incelenmesidir. O, Doğu'nun büyük filozof ve düşünürleri arasında önde gelen onlarca Azerbaycanlının isimlerini, hayatlarını ve eserlerini keşfetti. Onun Orta Çağ Azerbaycan felsefe tarihi üzerine değerli araştırmaları vardır. Arapça ve Farsça bilen alim, araştırmalarını orijinal kaynaklara dayanarak tetkik etmiştir. Makale, Zakir Memmedov'un hayatı, eğitimi ve faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir. Burada, araştırıcının bilimsel çalışmasının özü ve yönleri ayrı ayrı sunulmaktadır. Araştırdığı filozof ve düşünürler hakkında bilgiler, dünya görüşleri analiz edildi. Zakir Memmedov'un kariyeri boyunca ana hedeflerinden biri, Azerbaycanlı şahsiyetlerin çalışmalarına öncelik vermekti. Çeviri eserler de alimin yaratıcılığında özel bir yere sahiptir. Faaliyeti Azerbaycan'da Doğu felsefesi tarihinin incelenmesi ve öğretilmesi ile bağlantılıydı.

Last modified: 2022-01-21 19:57:33