ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DİJİTAL İLETİŞİM, DİJİTAL EŞİTSİZLİK VE YAŞLANMA: KOVİD-19 SÜRECİ İLE YAŞANAN DİJİTAL BÖLÜME VE UÇURUMLAR ÜZERİNE

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1339-1369

Keywords : Dijital İletişim; Dijital Bölünme; Dijital Eşitsizlik; Yaşlılık; Pandemi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu makale; Türkiye'de dijital eşitsizlik, iletişim teknolojiler ve yeni medya ekosisteminde yaşlıların dijital teknolojilerin kullanımına odaklanmaktadır. Aktif çalışma hayatında olan veya emeklilik hayatına henüz başlayan Ankara Çankaya bölgesinde yaşayan 65+ yaş, üst sosyo ekonomik seviyede kadınlarından oluşan örnekleme WhatsApp aracılığıyla anket gönderilerek elde edilen bilgilerin değerlendirilmesidir. Bu yaş grubunun pandemi sürecinde, sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla birlikte yaşamlarını sürdürme aracı haline gelen dijital iletişim araçlarına sahip olma, kullanma becerileri ve kullanma alanlarına odaklanıldı. Anket 5 Nisan-9 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dijital eşitsizliğe neden olan temel değişkenin yaş değil, eğitim ve gelir olduğu tespit edildi.

Last modified: 2022-01-21 20:02:03