ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TARIX FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASHNING AYRIM DOZLARB MASALALARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 27-32

Keywords : innovatsiya; innovatsion ta’lim texnologiyalari; ta’lim jarayoni; novatsiya; barqaror ta’lim; ta’lim tizimi elementlari; tarix fani; tarixni o’qitish.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ijtimoiy-gumanitar fanlar oilasiga iruvchi tarix fani va uni o'qitish jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayoni va uning o'ziga xos jihatlari, e'tiborga loyiq ayrim dolzarb jihatlari keng ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Bundan tashqari, maqolada muallifning keng ilmiylika asoslangan fikr-mulohazalari keltirilgan. Tadqiqot obektini mohiyatini ochishga xizmat qiladigan ilmiy manbalarga murojaat qilingan.

Last modified: 2022-01-26 10:36:19