ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TABIIY CHARMGA ISHLOV BERISHDA EMULSION USUL YORDAMIDA YOG‘LASHNING AHAMIYATI VA TEXNOLOGIYASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 88-92

Keywords : charm; charm va mo‘yna sanoati; mo‘yna; yog‘ moddalar; Emulsion yog‘lash; rezervuar; derma; emulgator.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Charm ishlab chiqarishda tabiati har xil yog‘ moddalari: hayvon yog‘lari, o‘simlik moylari, sintetik yog‘lar va yog‘simon moddalar ishlatiladi. Moylashning maqsadi dermaga yog‘ moddalarini elementlar strukturasi yuzasini va ular orasiga kiritib, charm va mo‘yna teri to‘qimasiga egiluvchanlik yumshoqlik va suvga chidamlikni oshirishdan iborat. Moylar va yog‘lar mo‘yna ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega, ular mo‘ynalarni moylab pardozlashda ishlatiladi. Emulsion yog‘lash usuli samarali usul bo‘lib yarimmahsulotga etarli darajada mayinlik va egiluvchanlik beradi.

Last modified: 2022-03-10 14:55:14