ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YUTQIN YONI, QANOTSIMON-JAG‘ VA JAG‘ ORTI SOHALARI ABSSESS VA FLEGMONALARI. INFEKSIYA TARQALISH YO‘LLARI. KLINIKASI. TASHXISLASH. JARROHLIK DAVOLASH USULI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 123-127

Keywords : Yutqin yoni flegmonasi; mushak orqali; jag‘ orqasi; halqum.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yutqin yoni bo‘shlig‘i abssess va flegmonalari. Yutqin yoni oraligidagi yiringli jarayonlar o‘tkir yoki surunkali tonzillitasorati sifatida kelib chiqishi mumkin. Bu oraliqqa odontogen infeksiya yuqori va jag‘lar katta oziq tishlari tushishi mumkin. Ko‘proq yutqin yoni bo‘shlig‘i, infeksiyaning pastki jag‘ osti uchburchagidan, til osti sohasidan, jag‘ orqa sohasidan hamda qanotsimon pastki jag‘ bo‘shlig‘idan o‘tishi hisobiga rivojlanadi.

Last modified: 2022-03-10 15:08:43