ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

OSMANLI - TÜRK TARİH YAZIMINDAKİ TEMEL EĞİLİMLER VE ELEŞTİRİLER ÇERÇEVESİNDE BÜROKRASİYE YAKLAŞIM BİÇİMLERİ

Journal: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları/Recent Period Turkish Studies (Vol.11, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 119-147

Keywords : Osmanlı-Türk Tarih Yazımı; Bürokrasi; Merkez/Çevre Analizi; Devlet; Hegemonya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada Osmanlı-Türk tarih yazımındaki temel eğilimlerden hareket edilerek; Türkiye tarihinde bürokrasinin biricikliği ve güçlülüğü söylemine yönelik bir literatür taraması yapılacaktır. Söz konusu literatür taraması güçlü devlet geleneği ve devletin bir hegemonya zemini olduğu tezlerinden hareketle bu iki temel yaklaşım ekseninde biçimlenecektir. Bu çerçevede Türkiye'de idare siyaset ilişkisinin Türk Siyasal Hayatı içinde yorumlanışına ve analizi biçimine dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

Last modified: 2022-04-19 22:55:11