ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SCRATCH TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA TARMOQLANUVCHI DASTURLASH MASALALARINI YECHISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 158-163

Keywords : Scratch; texnologiya; scratch visual; interfeys; Scratch dasturi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Scratch texnologiyasini ta'limdagi ahamiyati, Scratch dasturlash muhitida animatsion va interfaol loyihalar, multfilmlar va boshqa multimedia mahsulotlarini yaratish, Scratch vizual dasturida ishchi muhitining har qanday yoshdagi o‘quvchilar uchun qulayligi, interfeysi va imkoniyatlari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Last modified: 2022-04-28 21:21:16