ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

МОДИФІКАЦІЯ КВАРЦОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНТАКТНИХ ОСВІТЛЮВАЧІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПИТНОЇ ВОДИ

Journal: Technogenic and Ecological Safety (Vol.2022, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 55-60

Keywords : модифікація кварцового завантаження; контактний освітлювач; структурно-механічна гідратація; питома вага;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В статті розглянуто вплив модифікації кварцового завантаження контактних освітлювачів на ступінь структурно-механічної гідратації гідроксиду алюмінію в процесах очищення води. Модифікація молекулярної структури поверхні кварцових зерен фільтруючого завантаження збільшує брудоємність і підвищує експлуатаційні характеристики конструкцій. Для модифікації фільтруючих матеріалів можуть використовуватися коагулянти. Модифікація фільтруючих матеріалів дозволяє з мінімальними витратами підвищити продуктивність станції водоочисних споруд, підвищити якість фільтрату і знизити витрати на водопідготовку за рахунок зниження витрати реагентів і збільшення швидкості фільтрації. Суть методу полягає у підвищенні адгезії фільтруючих матеріалів методом обробки його розчином реагенту. Процес зчеплення зважених частинок, зазвичай з негативним зарядом, є більш інтенсивним відносно модифікованого навантаження, ніж немодифікованого. Встановлено, що використання модифікованого кварцового завантаження дозволяє зменшити ступінь структурно-механічної гідратації гідроксиду алюмінію, збільшити питому вагу коагульованих домішок, що, в кінцевому підсумку, дозволяє інтенсифікувати процеси очистки води, а саме знизити витрати реагентів в середньому на 40…50 % з отриманням води необхідної якості, при цьому собівартість освітленої води зменшується на 25…30 %.

Last modified: 2022-06-09 23:40:14