ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОБЧИСЛЕННЯ ОБСЯГУ СТОКУ З ПОВЕРХНІ ҐРУНТУ

Journal: Technogenic and Ecological Safety (Vol.2022, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 61-67

Keywords : екологічна безпека; екологічний ризик; повінь; підтоплення; небезпечні наслідки; природні ресурси; економічні витрати;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядається проблема, яка набуває все більшої актуальності в екологічній та економічній сфері. Відзначається той факт, що у зв'язку з тенденцією глобального потепління небезпеки від повеней та їх шкідливих екологічних та економічних наслідків набувають всесвітнього значення. У зв'язку з цим потребують вирішення проблеми в області стратегій своєчасного реагування на повені, пом'якшення їх наслідків та збереження природних ресурсів заплав. У статті аналізуються додаткові чинники впливу на виникнення повеней на західній Україні через кліматичні зміни, несанкціоновані рубки лісів, антропогенні зміни. Для розв'язання задачі прогнозування виникнення повеней та зменшення їх наслідків пропонується системний підхід, якій враховує екологічні ризики виникнення повеней. Застосовується сценарний підхід, якій відтворює древо можливого розвитку подій під час і після повені. Формуються масиви початкових вхідних надзвичайних ситуацій, імовірних надзвичайних ситуацій та їх ймовірних наслідків. На основі розглянутих сценаріїв будуються стратегії та варіанти управління ризиками при повенях. Маючи на увазі сценарний підхід, в статті показано, що нормативний розрахунок обсягу стоку з поверхні ґрунту до водоймища не враховує деякі важливі фактори, такі як фільтраційну здатність ґрунту, уклін поверхні та інші параметри. Для більш точного визначення кількості стоків рекомендується удосконалити розрахункову формулу. Для цього запропоновано використати подвійний інтеграл за часом та масою води на поверхні, який враховує масу прибуття води та масу відтоку води, які в свою чергу враховують властивості ділянки, яка досліджується, випаровування та можливості ґрунту утримувати вологу, насичуватись, зберігати баланс. За цим робляться висновки щодо розробки комплексу заходів для зменшення ризику виникнення повеней та їх шкідливих наслідків.

Last modified: 2022-06-09 23:43:41