ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Demokrasiden Önce: Karatani’de İyonya ve İzonomi Düşüncesi (Before Democracy: Ionia and Izonomy Thought in Karatani)

Journal: Arete Journal of Political Philosophy (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 66-73

Keywords : Kojin Karatani;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kojin Karatani İzonomi ve Felsefenin Kökenleri kitabında okurlarını Antik Yunan felsefesi ve politik yaşamına dair verimli bir tartışmaya davet eder. İddiası şudur: Antik Yunan'ın özgünlükleri olarak gördüğümüz hemen hemen her şey İyonya'da ortaya çıkmıştır. Yani İyonya, Antik Yunan'daki pek çok kazanımın temelini atmıştır

Last modified: 2022-06-13 23:35:34