ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE GEÇEN KİŞİ ADLARI

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.3, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 347-363

Keywords : Âşık Şenlik; Çıldır; âşıklık geleneği; âşık şiirinde kişi adları;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

19. yüzyılın ikinci yarısında Çıldır ve çevresinde yaşamış, Doğu Anadolu bölgesinin en büyük âşıklarından biri olan Şenlik, şiirlerinde lirik konulardan çok sosyal olaylara ve konulara yer vermiştir. Şenlik, konuları ve olayları işlerken gerektiğinde konunun içinde bulunanların ve olayların kahramanlarının isimlerini anmaktan çekinmemiştir. Şenlik'in şiirlerinin tamamını okuyanların ilk dikkatini çekecek unsurlardan biri şiirlerde geçen kişi adlarının çokluğudur. Bu çalışmada Şenlik'in şiirlerinde geçen kişi adları tespit edilmiştir. Bunlar; dinle ilgili kişiler, devlet ve düşünce adamları, destan ve hikâye kahramanları, Şenlik'in çevresindeki kişiler olarak dört ana başlık altında tasnif edilmiştir. Bu isimler arasında Şenlik'in yaşadığı bölgedeki kişilere ait isimlerin fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu durum, Şenlik'in yaşadığı dönemin sosyokültürel yapısı yanında, tarihine de ışık tutmaktadır. Bu itibarla, çalışmanın sonuç kısmında bu kadar ismin anılmasın sebepleri ve sonuçları üzerinde durulmuştur.

Last modified: 2023-01-06 15:24:01