ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Funksional ketma-ketliklar va qatorlarning tekis yaqinlashishi. Koshi kriteriysi

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 57-76

Keywords : Tekis yaqinlashuvchi funksional ketma-ketlikning xossalari. Funksional qatorning tekis yaqinlashuvchiligi; funksional ketma-ketlikning yaqinlashish to’plami;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Oliy matematikaning qiziqarli mavzularidan biri bo'lgan Funksional ketma-ketliklar va qatorlarning tekis yaqinlashishi hamda Koshi kriteriysi haqida ma'lumotlar keltirildi va quyidagi muammolar xal etildi. Funksional ketma-ketlik va limit funksiya tushunchalari. Funksional ketma-ketlikning tekis yaqinlashuvchiligi. Tekis yaqinlashuvchi funksional ketma-ketlikning xossalari. Funksional qatorning tekis yaqinlashuvchiligi. Bu hоllаrdа qo'yilgаn mаsаlаlаrni yеchishdа quyidа biz o'rgаnаdigаn qаtоrlаr nаzаriyasi kаttа аhаmiyatgа egа.

Last modified: 2023-01-30 01:32:51