ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yaylov mintaqasining dorivor o’simliklari

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 148-152

Keywords : vodiy; tog’; yaylov; dorivor o’simlik; subalp; alp;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada dorivor o'simliklarning yaylov mintaqasida balandliklari bo'yicha tarqalishi, tabobatda dorivor o'simliklardan foydalanish, ularning kimyoviy tarkibi, ishlatilishi va boshqa xususiyatlari keng yoritilib berilgan. Shuningdek, dorivor o'simliklarning inson hayotida tutgan o'rni haqida ham ma'lumotlar aytib o'tilgan.

Last modified: 2023-01-30 01:38:16