ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O’zbekiston Respublikasining “Qizil kitobi”ga (2006-2019) kiritilgan burchoqdoshlar oilasining solishtirma tahlili

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 191-194

Keywords : Qizil Kitob; kamyoblik darajasi; flora; muhofaza; tarqalishi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi” 2006-2019-yil nashrining 1-tomiga kiritilgan Burchoqdoshlar oilasining sistematik o'rni, tarqalish joylari va hayotiy shakli haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Last modified: 2023-01-30 01:44:22