ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O’zbekistonda standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirishning tashkil etilishi tahlili

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 279-283

Keywords : elektromagnit; ampermetr; voltmetr; aylanuvchi diskli induksion mexanizm; vattmetr; fazometr; galvanometr; magnit induksiyasi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada yurtimizda tashkil etilgan metrologiya va sertifikatlashtirishning tashkil etilishning tarixiyma'lumotlari keltirilgan. XIX asrda Rossiya Markaziy Osiyo maxaliy axolisiga «Ovro'pa madaniyati» ni singdirish rejalarini tuzib uni amalga oshirishga harakat qildi va bunga qisman bo‘lsada erishdi. 1894 yili Rossiya hukumati rus o‘lchovlarini Turkistonda so‘zsiz qo‘llash to‘g‘risidagi ko‘rsatma e'lon qilganligi va bugungi kungacha bosib o'tilgan davrning metrologik tarixi hamda g'arb davlat olimlarining qo'shgan metrologiyaga hissalari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Last modified: 2023-01-30 01:56:52