ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Табиатга эстетик муносабатни шакллантиришда экологик онг ва маданият таъсирининг тарихий генезиси

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 422-425

Keywords : эстетик тафаккур; табиатга эстетик муносабат; интеграция; регуляция; объектив ва субъектив омиллар; индивидуаллик;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ушбу мақолада, шахснинг табиатга эстетик муносабатини шаклланишида экологик онги ва маданиятининг ривожланиш тарихий боскичлари ўртасидаги ворисийлик ва алоқадорлик, уларнинг санъат асарлари бадиий образларида ифодаланиш хусусиятлари табиатни муҳофаза килишда алохида аҳамиятга эга бўлганлиги ёритиб берилган. Табиатга эстетик муносабатга санъат турлари, адабий жанрлар йўналишида қараб, экологик муаммолар ечимида миллийлик ва умуминсонийлик, анъанавийлик ва замонавийликнинг функционал аҳамиятини, ролини таҳлил қиладиган бўлсак, унда умуминсоний мазмун ва миллий колорит уйғунлигини кўришимиз мумкин эканлиги ҳақида фикрлар келтирилган.

Last modified: 2023-01-30 19:40:49